Het kan zeker zinvol zijn om enige uitleg te geven over de komst van een kind met downsyndroom in een reguliere setting zoals een kinderopvang of school, aan de ouders van andere kinderen. Je moet er echter wel voor waken dat dit de komst van het kind niet te veel een lading van ‘bijzonderheid’ geeft. Daarom is het beter om hierover geen aparte bijeenkomst te organiseren, maar er iets over uit te leggen bij een bijeenkomst voor ouders die toch al op het programma staat.

Je kunt dan even kort toelichten waarom de crèche/kinderopvang/school openstaat voor de plaatsing van een kind met downsyndroom en hoe er eventueel extra ondersteuning is georganiseerd. Geef aan dat ouders met vragen altijd welkom zijn bij de leid(st)ers en bij de ouders van het betreffende kind. Soms kiezen crèches of scholen ervoor om er iets over in hun krantje te zetten.

Op de baby- en peuterleeftijd wordt integratie van een kind met downsyndroom door ouders van andere kinderen meestal gewoon geaccepteerd, en vaak hebben ze er zelfs sympathie voor. Ook vanaf de schoolleeftijd staan andere ouders er voor open.

Wel is het dan zeker belangrijk te verduidelijken dat de extra aandacht die het kind met downsyndroom nodig heeft en krijgt, niet “ten koste gaat” van de aandacht die andere kinderen behoeven. Uitleg over extra georganiseerde ondersteuning is dan wel noodzakelijk.