Janssens Albert (1999), “Ontwikkeling stimuleren. Werkboek voor ouders en opvoeders”, Acco, Leuven, ISBN 90-334-4139-X, 104 blz.

Ouders, opvoeders en therapeuten willen kinderen zien ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer het kind daartoe wordt gestimuleerd.

Hoe groter de kwaliteit van de stimuli, hoe groter de ontwikkelingskansen. Maar welke prikkels stimuleer ik als volwassene bij mijn kind? En aan welke kwaliteitsnormen moet mijn interactie voldoen opdat het kind mijn stimulans opneemt en eruit leert.

Het antwoord daarop is de behoefte die in elke opvoedingssituatie dezelfde is en daardoor het specifieke van opvoeding, onderwijs en therapie overstijgt: de nood van elk kind aan mediatie. In dit boek wordt een antwoord geformuleerd op deze vragen. Doordat het boek is geschreven als werkboek, krijgt de lezer tevens de kans om tijdens het lezen zichzelf onder de loep te nemen.

Te bestellen via www.cesmoo.be.