Van Hooste, A. en Kuti K. (2008), “Kinderen met Down; een kind met een verstandelijke handicap in je gezin”, Lannoo, Tielt, ISBN 978-90-209-6983-2, 296 blz.

Dit begrijpelijk geschreven basisboek geeft ouders duidelijke informatie over de manier waarop ze samen met hulpverleners antwoorden vinden op de specifieke vragen en behoeftes vanuit hun gezin. De auteurs vertrekken daarbij steeds van de ouders zelf, en tonen aan hoe ze hun sterke kanten en die van hun gezin kunnen inzetten om de levenskwaliteit van alle gezinsleden te verhogen. 

Dankzij een schenking kunnen wij dit boek vanaf medio 2011 toevoegen aan het welkomstpakket.