Unruh, J.F. (1999), “De zorg voor kinderen met downsyndroom”, Acco, Leuven, ISBN 90-334-3997-2, 107 blz.

Dit boek beschrijft in een begrijpelijke taal de karakteristieken van kinderen met downsyndroom. En maakt ouders, opvoeders en hulpverleners vertrouwd met de problemen die bij de opvoeding van deze kinderen kunnen optreden.