Uw kind wordt ouder en de nood om leeftijdsgenoten te leren kennen wordt groter. Voor ouders is het niet altijd evident om te zoeken naar de gepaste hobby, sport.

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben niet altijd de kans om een vriendengroep te vormen. Ze zijn afhankelijk van hun ouders of broers en zussen om zich te verplaatsen. Even snel met de fiets naar de vrienden op het plein kan niet. Daarom is het belangrijk dat ze de nodige steun en begeleiding krijgen om vrienden te ontmoeten. Er zijn in Vlaanderen jeugdbewegingen waar jongeren met een beperking welkom zijn. Organisaties voor mensen met een beperking organiseren vakanties, al dan niet inclusief. Ook binnen de sportwereld werden heel wat initiatieven ontwikkeld.

In de adolescentie zal vooral aandacht moeten gaan naar sociale relaties en de integratie in het gemeenschapsleven. Het bezoeken van verenigingen of ontspanningscentra, of op reis gaan met vrienden enz., kan kansen bieden op een stevig verankerd sociaal leven buiten het gezin voor de persoon met downsyndroom. Sociale relaties buiten het gezin zijn positief en noodzakelijk opdat hun sociale integratie, ontwikkeling en emotioneel welzijn een feit wordt.