Beijderwellen Wim en de Graaf Gert (2004), “Kleine stapjes, grote sprong”, Stichting Downsyndroom, Wanneperveen (NL), dvd.

‘Early intervention’ wordt internationaal gezien als een zeer belangrijke ondersteuning van kinderen met een ontwikkelingsbelemmering.

Met deze (Nederlandse) film wil men een breed publiek van ouders, professionele begeleiders en zorgaanbieders een beter inzicht verschaffen in deze vorm van ondersteuning.

Het door ouders en professionelen in de film gebruikte ‘early intervention’ heet ‘Kleine Stapjes’. (Deze methode en bijbehorende dvd zijn ook verkrijgbaar bij Downsyndroom Vlaanderen.)

In de film wordt getoond wat de methodiek ‘early intervention’ inhoudt, hoe ouders dit inbouwen in het dagelijks leven en hoe professionelen hierbij de gezinnen kunnen ondersteunen. Tevens wordt aandacht besteed aan de een specifieke karakteristieken van jonge kinderen met downsyndroom en de manier waarop hiermee succesvol kan worden omgegaan.