Graaf, E. en M. (1999), “Medische aspecten van downsyndroom; achtergrondinformatie om ouders mondiger te maken”, V&V-Producties, Amersfoort (NL), ISBN: 90-75-704-135, 305 blz.

Een praktijkboek over alle medische zaken die van bijzonder belang zijn voor de ouders van kinderen met downsyndroom, toegelicht aan de hand van ervaringen van die ouders zelf. Aan het eind van ieder afzonderlijk hoofdstuk staat vermeld wat er over dat onderwerp in “de Leidraad” staat.