Dejagere An en Van den Begin Gerda, met tekeningen van Vanmeerbeek Ann (2002) “Wil je met me spelen; de ontwikkeling van je kind van 0 tot 2 jaar in beeld”, vzw Handicap & Ambulante begeleiding, Tienen, ISBN 90-5904-020-1, 130 blz.

Dit werk/doe boek is een “ontwikkelingslijst”, waarbij naast de teksten tekeningen staan. 

De illustraties geven vaak in één oogopslag weer waarover in de tekst gesproken wordt. En bieden ouders inspiratie om aan de dagelijkse omgang met hun kindje een stimulerende toets te geven, zonder dat het als een belasting voor zowel kind als ouder ervaren wordt.

Janus, van pasgeboren baby tot actieve peuter, vertelt kort en bondig welke stappen hij doorloopt en dit op alle domeinen van zijn ontwikkeling:

Motoriek, verstandelijke ontwikkeling, taalontwikkeling en sociale en persoonlijke vaardigheden. Dit boek wil een idee geven van de opeenvolging van de verschillende ontwikkelingsstappen. Het boek is zeer overzichtelijk en er is op elke bladzijde ruimte voor aantekeningen. Het kan echt een werkboek op maat worden, door bepaalde activiteiten te selecteren en in een stappenplan op te nemen.

Dit boek is alleen bij de Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding (016/81.07.36 of mail thuisbegeleiding[@]handicap-ambulant.be) te bestellen.