De noden van volwassenen met downsyndroom op het vlak van wonen en opvang zijn heel uiteenlopend.

Het hebben van een eigen thuis, ook al is het samen met andere personen met een beperking, is in principe iets dat wenselijk is voor ieder mens, met downsyndroom of niet, omdat het hen toelaat van een eigen huis te genieten. Ouders verzetten zich hier vaak tegen, totdat zich de noodzaak voordoet om een oplossing te vinden. Het zou beter zijn dat deze optie geboden wordt op het moment dat uw kind met downsyndroom dit zelf wil, op het moment dat het leerproces naar meer autonomie plaatsgrijpt. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat we op onze oude dag in vrede zijn met de kennis dat ons kind met downsyndroom verder kan zonder onze voortdurende ondersteuning.

Het stimuleren van autonomie betekent niet het doorbreken van familiebanden. Indien uw kind dagelijks een dagcentrum bezoekt, of werkt of in een home leeft dan heeft het nog steeds behoefte aan familierelaties en vice versa.

In elk geval is de beste strategie die een gezin kan ontwikkelen om een goede levenskwaliteit te garanderen voor hun zoon of dochter met downsyndroom, het helpen om elke dag een beetje meer zelfstandig te worden, hen de kans te geven om meer en meer beslissingen zelf te nemen, en hen te steunen in de zoektocht naar alles dat kan leiden tot een eigen leven.

De zoektocht naar een woonvorm is echter niet evident. Het volstaat niet om een goedkeuring van het VAPH aan te vragen om effectief een plaats voor begeleiding of opvang te krijgen. Daar is een procedure voor uitgewerkt, waarbij meerdere actoren een rol spelen, met name de Centrale Registratie van Zorgvragen, de contactpersonen en de Provinciale coördinatiepunten handicap.

U moet uw vraag voor begeleiding of opvang laten registreren bij de Centrale Registratie van Zorgvragen van uw provincie of van de provincie waar u een plaats zoekt.

Onder de benaming CRZ gaat de procedure schuil om personen met een beperking op een vlotte en zo rechtvaardig mogelijke manierbegeleiding of opvang te bezorgen. Er is een schaarste aan beschikbare plaatsen en daarom wil de overheid voorrang geven aan diegenen met de dringendste en zwaarste noden.

De databankvan de CRZ maakt het mogelijk om voor alle aanvragen te zoeken naar een geschikte plaats en hierbij rekening te houden met de dringendheid van de vraag. De CRZ wordt beheerd door de Provinciale coördinatiepunten handicap.

Is uw kind meerderjarig en zoekt u opvang voor overdag, dan kan u hiervoor terecht in een semiresidentiële voorziening. Die biedt opvang op weekdagen, in voor- en namiddag.

Heeft u ook nachtopvang nodig, dan kan u terecht in een residentiëlevoorziening. Die biedt 24 uur op 24 opvang, in principe 7 dagen op 7 en het hele jaar door.

Naast deze 2 soorten voorzieningen bestaan er nog een aantal tussenvormen: volwassenen kunnen bv. wonen in een tehuis voor niet-werkenden of in een tehuis voor werkenden. Anderzijds is beschermd wonen ook mogelijk. Dit is het geval als uw kind zelfstandig wilt wonen maar de begeleiding in begeleid wonen is te licht en die in een tehuis voor (niet-)werkenden te intensief. (Bron: VAPH)