Brink, Tobea, (2009), “De A van Anna”, Mozaiek, Zoetermeer (NL) ISBN 9789023993230, 127 blz.

Anna is de helft van een tweeling. Adam is de andere helft. Hij is geboren met een verstandelijke beperking. Zij wonen met hun moeder en het jongere broertje Hansman op een boerderij in Zuid-Afrika. Hun vader is verongelukt met een tractor. Anna’s leven staat in het teken van haar tweelingbroer. Thuis, op school, bij haar vriendenkring en later tijdens haar studie. Zij voert een voortdurende innerlijke strijd. Kan zij haar broer loslaten en haar eigen weg gaan? Of heeft zij daar de moed niet voor?

Haar verknochtheid aan Adam maakt de keuze des te moeilijker. Het leven van Anna kent vele drama’s. Het verhaal is ontroerend en indringend opgeschreven. In het eerste deel van het boek is Anna zelf de verteller, in het tweede deel is er een anonieme verteller. De auteur Tobea Brink woont in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Een van haar eigen kinderen heeft het syndroom van Down; ze schrijft leesmateriaal voor taalonderwijs. Dit boek is haar eerste roman.