Schiltmans Cis, Fiems Ann, e.a., (2004), “Leven als (g)een ander. Over een vrienden- en kennissenkring”, Vlaamse Vereniging Autisme, Gent, depotnummer: D/2004/4878/1.

Dit boek gaat over samenleven. De verschillende (+/- 30) verhalen in dit boek gaan over vriendschappen tussen mensen (met en zonder autisme). De verhalen dompelen je onder in een overvloed van ideeën om te inspireren, om uit te dagen de sociale kracht in uzelf te (her)ontdekken.

In het tweede deel van het boek vindt u een bundeling van ervaringen, vragenlijsten, draaiboeken, tips, informatie, ideeën, literatuur, websites, adressen waarmee u aan de slag kunt om een vrienden- en kennissenkring te ontwikkelen en te verbreden.

Te bestellen via www.autismevlaanderen.be.