Een kwaliteitsvol bestaan…

Werk en dagbesteding

Volwassenen met downsyndroom willen ook werken, hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Meestal gebeurt dit in samenwerking met een dagcentrum.

Lees meer

Wonen

De noden van volwassenen met downsyndroom op het vlak van wonen en opvang zijn heel uiteenlopend.

Lees meer

Vriendschappen en relaties

“Momenteel heeft Maarten het moeilijk met zijn vriendinnetje. Hij weet niet of hij ze nog graag ziet en of de relatie kan blijven duren. Andere mensen spreken hierover met hun vrienden, maar dat kan onze zoon niet. Daarom is het goed dat hij een vertrouwenspersoon heeft waarmee hij hierover kan praten.”

Lees meer

Ouder worden en dementie

De levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking en van mensen met downsyndroom in het bijzonder is de voorbije decennia sterk gestegen. De keerzijde ervan is dat er ook meer mensen met dementie zullen zijn.

Lees meer