In de voorschoolse leeftijd is er de keuze tussen ofwel reguliere kinderopvang, met mogelijk extra ondersteuning, ofwel een kinderopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking.

De meeste ouders kiezen voor de eerste mogelijkheid vanwege de voordelen van integratie en de ontwikkelingsstimulering door de andere kinderen in de groep. Soms maken ouders de keuze voor de tweede optie. Er is om te beginnen niet altijd een crèche of kinderopvang voorhanden die positief ten opzichte van plaatsing staat. En, soms zijn de behoeften van het kind complexer of kan het kind de prikkels in de meer reguliere situatie niet verwerken.

Voor het merendeel van de kinderen met downsyndroom is reguliere kinderopvang zeer wel mogelijk. Daarbij moet soms wel wat extra ondersteuning worden georganiseerd. Lees hier meer over plaatsing op een reguliere kinderopvang.