Nieuwe werking downpoli in UZ Gent

Vanuit het UZ Gent bereikt ons het nieuws van enkele wijzigingen in hun multidisciplinaire
downpoli:

  • Vanaf 01/01/2023 neemt Prof. Dr. Ann De Guchtenaere de fakkel van team ‘Kinderen’ over van dr. E. Maes.
  • Het team ‘Volwassenen’ wordt aangestuurd door dr. A. Viaene.
  • De downpoli zet in op transitie en organiseert dan ook een transitiepoli, dit rond de leeftijd van 16 jaar.


Het paramedische team bestaat uit een sociaal werker, een psychologe, kinesiste,
ergotherapeute, diëtiste/logopediste, die adviserende taken zullen opnemen en bijgestaan
worden door een pijnverpleegkundige die de kinderen begeleidt bij bloedafnames.
 
Meer weten? Surf naar www.uzgent.be/downpoli