de Graaf, E.A.B. (1990), “Praktische tips ter bevordering van de taal-/spraakontwikkeling van kinderen met downsyndroom”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen (NL), 66 blz.

Deze studie is een verzameling van beschouwingen, ervaringen en praktische tips. Aan de orde komen o.a. de taal-/spraakontwikkeling, het gehoor, aspecten van de mondtherapie (voeding, fopspenen, massage en tongchirurgie). Ook wordt er ruim aandacht besteed aan pedagogische begeleiding met inbegrip van de pragmatische functies van de taal, beurt nemen, imiteren en de eerste woordjes, het gebruik van gebaren en het vroegtijdig leren lezen als hulpmiddel bij de spraakontwikkeling.