Wuyts, Ben & Geert, Andries, “in beeld”, SIG, Destelbergen, ISBN 978-90-5873-000-8.

Het is belangrijk om mensen met verschillende handicaps in het dagelijks leven te willen ontmoeten, met hen te willen praten en met hen te willen samenwerken. Dit boek en bijbehorende dvd gaan uitgebreid in op dit thema en laten zowel mensen met een handicap als hun ouders en academici aan het woord komen tijdens ronde tafelgesprekken met als leidraad een aantal inspirerende teksten van Ben Wuyts.