Janssens Albert, “Wat vraag ik aan mijn kind? Zeven denkstappen om een probleem op te lossen. Een werkboek voor ouders, leerkrachten en therapeuten”, Acco, Leuven, 114 blz. ISBN 978-90-334-6616-8

Elke dag wordt een kind thuis, op school of waar ook voor problemen gesteld die het moet oplossen. Meestal lukt dit wel, soms ook niet. De volwassene begrijpt niet altijd waarom het fout loopt. Al te vaak is de reden hiervoor dat die volwassene zelf onvoldoende inzicht heeft in de cognitieve voorwaarden die de taak vereist om tot een goed einde te brengen. Vertrekkende vanuit Feuerstein’s theorie over cognitieve functies werkt de auteur zeven denkstappen uit die leiden tot het oplossen van problemen. De zevende stap zorgt ervoor dat de leerervaring ook een kans krijgt om verankerd te worden.

Te bestellen via www.cesmoo.be.