Graaf, E. de (Red.) (2009), “Leidraad voor de onderwijskundige begeleiding van leerlingen met Downsyndroom”, 44 blz.

“Draaiboek” voor een optimale weg van individuele kinderen met downsyndroom naar en door het (Nederlands) onderwijstraject. Er is veel aandacht voor downsyndroom en de keuze voor regulier onderwijs.

Te bestellen in onze webshop.