De Schauwer Elisabeth, Vandekinderen Caroline en Van de Putte Inge (2011), “Voorbij de vraagtekens ?!”, Garant, Antwerpen, ISBN 978-90-441-2238-1, 130 blz.

Leraar zijn is een belangrijke, spannende en veeleisende opdracht. Daarbij wordt de leraar telkens voor nieuwe uitdagingen en eisen gesteld. Het opvangen van een divers publiek aan leerlingen binnen het gewoon onderwijs is daar één van. Dit boek brengt, op basis van interviews, verhalen van leraren die inclusie hebben zien/doen werken. Zeventien leraren uit kleuter-, lager- en secundair onderwijs vertellen over hun klaspraktijk.

De terugkerende thema’s, gemeenschappelijke patronen en sleutelmomenten uit deze verhalen worden vervolgens nader bekeken. De auteurs gaan dieper in op de komst van het kind op school, de onzekerheden van leraren, de participatie binnen de klas, de sociale relaties, communicatie en teamwerking en de rol van ondersteuning. Dit boek richt zich tot iedereen die begaan is met inclusief onderwijs : leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directie, ouders, Gon en Ion- begeleiders, therapeuten, ondersteuners,…