Terlouw, S. (2006) “Iedereen is anders”, Zorn Uitgeverij, Leiden (NL).

Brochure over leerlingen met downsyndroom. Kinderen met downsyndroom zijn eerst en vooral gewoon kinderen. Ze hebben dezelfde gevoelens en behoeften als hun leeftijdgenoten. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Wat is downsyndroom? En hoe kunnen leerlingen het beste omgaan met leeftijdgenoten die downsyndroom hebben? Waar moeten zij rekening mee houden?

Deze folder is opgenomen in het welkomstpakket en kan ook besteld worden in onze webshop.