Mortier, K., De Schauwer, E., Van de Putte, I., Van Hove, G. (2010), “Inclusief onderwijs in de praktijk”, Garant, Antwerpen, ISBN 978-90-441-2532-0

Het begrip inclusie heeft in onderwijskringen al heel wat stof doen opwaaien. Dit boek wil het heikele onderwerp van de ideologische discussie tillen naar het beantwoorden van de hoe-vraag. Het is gebaseerd op het onderzoek: ‘Inclusief onderwijs in Vlaanderen over kritische processen voor goed inclusiepraktijk’.

Eerst wordt een definitie en een kader geschetst waarin inclusief onderwijs kan worden gesitueerd. Hierbij worden een aantal aandachtspunten meegegeven ten behoeve van docenten die dit materiaal in een opleiding willen gebruiken. Daarna volgen negen hoofdstukken waarin telkens een kritische factor wordt uitgewerkt en geïllustreerd vanuit een casus in het kleuter, lager en secundair onderwijs.

Hieruit blijkt dat de doembeelden die over inclusie de ronde doen, echt geen werkelijkheid hoeven te zijn. Aan het einde van elk hoofdstuk zetten een aantal reflectievragen aan tot analyse van het eigen kijken en handelen en tot het zoeken van mogelijkheden binnen concrete en unieke klassituaties.

Wie zich in de praktijk van inclusief onderwijs wil verdiepen, vindt in dit boek de nodige informatie.