De levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking en van mensen met downsyndroom in het bijzonder is de voorbije decennia sterk gestegen. De keerzijde ervan is dat er ook meer mensen met dementie zullen zijn.

De hogere levensverwachting van mensen met downsyndroom betekent ook dat  ouders eerder overlijden dan de zoon of dochter met downsyndroom. Dit houdt in dat u samen met de andere kinderen of familie moet zoeken naar voogdij voor uw kind wanneer u er niet meer bent. Broers of zussen of een ander familielid is de meest gewenste keuze.

Dementie komt bij mensen met downsyndroom gemiddeld tien jaar vroeger voor. Lang niet elke volwassene met downsyndroom zal ook dementie ontwikkelen. Steeds meer personen met een beperking, hun ouders, broers en zussen maar ook professionele hulpverleners staan voor de nieuwe uitdagingen en vragen die dementie met zich meebrengt.

Er zijn aanwijzingen dat seniele plaques in de hersenen de uitval van functies veroorzaken bij alle mensen met het syndroom van Down ouder dan veertig jaar.  Veel minder mensen vertonen de tekenen van dementie ook in hun gedrag; bij ongeveer de helft van de vijftigplussers zijn de signalen effectief zichtbaar.

Over de dementieproblematiek kunnen wij u volgend boek aanraden: ‘Verstandelijke beperking en dementie. Effectieve interventies.’