Borstvoedingorganisatie La Leche League (2009), “Borstvoeding geven aan een baby met downsyndroom”, Stichting La Leche League Nederland, Zierikzee (NL), 15 blz.

Borstvoeding is voor een kind met downsyndroom meestal goed mogelijk, zij het dat er soms wel aanpassingen nodig zijn.

Deze brochure behandelt de verschillende aspecten van het borstvoeding geven aan een baby met downsyndroom. Praktische tips over houding, mond/tonggebruik, stimuleren, afkolven en het juist aanleggen vullen de theorie aan.

U vindt deze brochure in het welkomstpakket.