Je kunt, als ouders, al vroeg beginnen met het leren lezen van uw kind met downsyndroom. Dit gebeurt via het direct leren herkennen van hele leeswoorden. Kies woorden uit de directe belevingswereld van uw kind. Gebruik dit leren lezen vanaf het begin voor de ondersteuning van de spraakontwikkeling, voor het leren praten in langere zinnen en voor het beter leren uitspreken van woorden.

Ga hier mee door, ook nog als uw kind de letters reeds kent of zelfs al enigszins spellend kan lezen. Werk via het leren herkennen van globale woorden stap voor stap naar letterkennis, wisselrijtjes en dan naar spellend lezen. Probeer uiteindelijk toe te werken naar aansluiting met de leesmethode die de school gebruikt.

In Kleine Stapjes is de methodiek voor het vroegtijdig leren lezen beschreven in een afzonderlijke handleiding, Boek 9 dat een onderdeel is van het Supplement Schoolse Vaardigheden. Ook is er via DSV een informatieve cd-rom met als titel ‘leren lezen om te leren praten’ verkrijgbaar via het documentatiecentrum. Op deze cd-rom zijn naast uitgebreide uitleg ook illustratieve videofragmenten opgenomen van de toepassing van deze methodiek bij een aantal kinderen met downsyndroom, waarbij de ontwikkeling van het lezen, gestart met het vroegtijdig leren lezen in de peuterleeftijd, vele jaren lang is gevolgd.

Ouders kunnen met deze materialen in principe zelf aan de slag. Inmiddels komt het ook vaker voor dat logopedisten hierbij ondersteuning bieden. Verder zijn er cursussen voor ouders en professionelen op dit gebied georganiseerd door de stichting Scope.

Een viertal informatieve artikelen van de hand van Hedianne Bosch over de methodiek van het ‘leren lezen om te leren praten’ (eerder verschenen in de Down&Up) kan worden gedownload van de site www.stichtingscope.nl