De Belie, E. en Van Hove, G. (2005), “Ouderschap onder druk : Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking”, Garant, Antwerpen / Apeldoorn, ISBN: 90-441-1674-6, 212 blz.

Wanneer ouders tot het besef komen dat hun kind een verstandelijke beperking heeft, dan overheersen in een eerste fase vaak ontgoocheling en verwarrende gevoelens. Er duiken vele onzekerheden op met betrekking tot hun mogelijkheden om zich ‘goed genoeg’ af te stemmen op de speciale noden van hun kind. Mits een gepaste ondersteuning slagen vele ouders erin om tot positieve aanpassingen te komen.

In het eerste deel van dit boek besteedt men aandacht aan de thema’s ‘ouderschapsconstellatie’ (het ouder worden) en aan het zoeken naar en het verwerken van de diagnose. Het tweede deel bevat vijf ervaringsverhalen van ouders die hun zoekproces op een persoonlijke manier beschrijven.

Dit boek richt zich zowel tot ouders als tot hulpverleners, in de hoop hun wederzijdse dialoog verder te inspireren.