Vrije tijd is een belangrijk deel van het leven. Lekker actief bezig zijn door bijvoorbeeld te sporten. Ook uw kind heeft recht op en nood aan vrije tijd. Uw schoolkind heeft de leeftijd bereikt om net zoals zijn leeftijdsgenoten zonder beperking een hobby uit te oefenen, te gaan sporten, te reizen of naar een jeugdbeweging te gaan.

Maar wat kiest u? Het is zeker voor ouders niet altijd eenvoudig om vrijetijdsactiviteiten uit te zoeken en aan te bieden aan hun kind met een handicap. Heel belangrijk, kijk naar uw kind! Vrije tijd wordt vooral geassocieerd met de mogelijkheid om dat te doen wat men graag doet.

Waar denkt u dat uw kind behoefte aan heeft. Kiest u voor een inclusieve vrijetijdsbesteding? Of kiest u net voor een vereniging voor kinderen met een beperking.

Initiatieven op vlak van vrije tijd zijn zeer divers en verspreid over vele organisaties. Het is niet mogelijk om een volledig beeld te schetsen van de mogelijkheden.

U kunt echter aansluiten bij een gewone lokale sport- of jeugdvereniging. Maar er bestaan ook specifieke organisaties voor kinderen met een beperking. U kan voor adressen terecht bij uw ziekenfonds, de provincie of bij het VAPH. Er is ook veel informatie te vinden op het internet.