Galle, K. (2007), “Downpas”, Downsyndroom Vlaanderen, Kontich,

Deze Downpas werd ontwikkeld omdat er bij ouders van kinderen met downsyndroom en bij professionelen de vraag bestaat naar een degelijke en concrete medische opvolging van mensen met downsyndroom.

Het staat vol medische informatie zoals een opsomming van de meest voorkomende medische problemen, een tabel met per leeftijd de aanbevolen medische onderzoeken en aangepaste groeicurves. De informatie in deze Downpas is erop gericht de ontwikkeling van een kind met downsyndroom zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

U vindt deze Downpas in het welkomstpakket.