Piro Greet en Van Roosbroeck Nele (2003), “Als spreken niet vanzelfsprekend is…”, SIG, Destelbergen, ISBN 90-5873-046-8, 20 blz.

Brochure vol tips om de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te stimuleren. Eerst wordt er stil gestaan bij de normale taalverwerving. Algemene tips over het bevorderen van communicatie met baby’s en peuters. Om uit te maken of de taalontwikkeling al dan niet vertraagd verloopt is er een observatielijst opgenomen.

Taalproblemen bij kinderen met een verstandelijke handicap worden in een apart hoofdstuk belicht.

Te koop via SIG (Stichting Integratie Gehandicapten vzw) www.sig-net.be.