De Tandem, (2002), “Naar de gewone kleuterschool”, Garant, Leuven, ISBN 90-441-1236-8 (de volledige reeks).

Naar de gewone kleuterschool omvat drie delen:

Het eerste deel ‘Als kiezen minder vanzelfsprekend wordt’, belicht hoe ouders en scholen beslissen om dit kind al dan niet naar een gewone kleuterschool te laten gaan.

(ISBN 90-441-1237-6). 68blz.

Het tweede deel, ‘Begeleiding bij integratie en inclusie’gaat in op de begeleiding die kleuterleidsters verdienen als ze deze kleuter in hun klasgroep hebben.

(ISBN 90-441-1238-4). 100blz.

Het derde luik, ‘Praktische tips voor integratie en inclusie’, brengt suggesties voor de dagelijkse praktijk van gewoon kleuteronderwijs op maat van een kleuter met een verstandelijke handicap.

(ISBN 90-441-1239-2). 99blz.