De groei van kinderen met downsyndroom verloopt vertraagd. Mensen met downsyndroom worden bijgevolg minder groot dan men op basis van de lengte van de ouders zou kunnen verwachten.

De groeisnelheid bij kinderen met downsyndroom verschilt van deze bij kinderen zonder downsyndroom naargelang de levensfase. Voor de geboorte is de groeisnelheid ongeveer gelijk aan die van kinderen zonder downsyndroom, terwijl tussen 6 maanden en 3 jaar de groeisnelheid begint af te buigen. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk.

Om de groei bij te houden en te beoordelen zijn er aangepaste groeicurven voor downsyndroom opgesteld. Deze groeicurven vindt u in het welkomstpakket en in de Downpas voor kinderen. Deze groeicurves zijn gebaseerd op metingen van Nederlandse kinderen met downsyndroom.