Nieuws over aankomende of voorbije activiteiten

 Manu Keirse is onze gastspreker. Hij zal spreken over het omgaan met de handicap, ontwikkelingsstoornis of ziekte van je kind. Wat met gevoelens van verdriet, onmacht en onzekerheid? Kan je dat een plaats geven of is het eerder ‘leren leven met levend verlies’. Breng gerust familieleden, vrienden, buren,.. uit om de avond ook bij te wonen. Dan kan je napraten en je gedachten of gevoelens delen met mensen die bij jou en je gezin betrokken zijn.

U bent van harte welkom op de avond in Gent op 6 juni 2019, om 19u30, Odisee Technologiecampus, Bargiekaai 25, Gent.


Inschrijven en info voor particulieren
Inschrijven en info voor professionelen en studenten

Als deze avond u niet past dan kan u ook aansluiten in Hasselt of Antwerpen.       

Stan VZW en Pasform organiseren een infoavond ‘Leven met verstandelijke beperking’.

Wil je meer weten over een verstandelijke beperking? Wij vertellen er graag over!

Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking aan het woord.

Hanne, Eva, Natalie, Patricia en Ellen volgden een opleiding “ervaringsdeskundige met een verstandelijke beperking” van Pasform en willen graag met jullie in gesprek gaan over dit thema.

Zij vertellen over hun ervaringen en die van de groep. Ze laten moeilijke en vrolijke dingen aan bod komen en ze antwoorden graag op de vragen die julli e nog hebben. Het belooft een mooie en hartelijke avond te worden met ontmoeting en verbinding als basis.

Praktisch: Deze infoavond is gratis maar inschrijven is verplicht via inschrijvingen@pasform.be
Plaats: CC De Kruisboog Tienen, (crea zaal), St. Jorisplein 20, 3300 Tienen
Datum: Donderdag 6 juni 2019
Uur: 20.00 – 21.30 uur

23 februari 2019 09:00 tot 16:30

Campus Auditoires Socrate, Place du Cardinal Mercier 10, Louvain-la-Neuve

Thema voor 2019 is “Levenslang leren”

Tarieven:

  • Individual : 30 €
  • Professionals : 75 €
  • (multiple pro payment : 60 €)
  • Parents : 50 € (2 pers.) 
  • Student : 20 €
  • Child care : 5 € (1 to 15 years old)

Inschrijven kan op: www.downsyndrome.be