Provinciale thema-avonden ”Leren leven met levend Verlies“

 Manu Keirse is onze gastspreker. Hij zal spreken over het omgaan met de handicap, ontwikkelingsstoornis of ziekte van je kind. Wat met gevoelens van verdriet, onmacht en onzekerheid? Kan je dat een plaats geven of is het eerder ‘leren leven met levend verlies’. Breng gerust familieleden, vrienden, buren,.. uit om de avond ook bij te wonen. Dan kan je napraten en je gedachten of gevoelens delen met mensen die bij jou en je gezin betrokken zijn.

U bent van harte welkom op de avond in Gent op 6 juni 2019, om 19u30, Odisee Technologiecampus, Bargiekaai 25, Gent.


Inschrijven en info voor particulieren
Inschrijven en info voor professionelen en studenten

Als deze avond u niet past dan kan u ook aansluiten in Hasselt of Antwerpen.