Onderzoek: veerkracht in tijden van corona

Hanne Meirhaeghe is een laatstejaarsstudente orthopedagogiek aan de UGent. Voor haar masterproef is ze op zoek naar getuigenissen van ouders van kinderen met Down over hoe de opvoeding verliep in de voorbije 2 jaar, tijdens de pandemie.

Hanne: “Om dit onderzoek vorm te geven, ben ik nog op zoek naar ouders met een kind met het syndroom van Down (tot ongeveer 23 jaar). Via deze weg hoop ik dan ook enkele ouders te kunnen bereiken. Het betreft een (online) interview (ongeveer 1 tot 1,5u) over de afgelopen periode: Wat zijn de ouders hun ervaringen tijdens deze periode? Ondervonden zij meer uitdagingen gedurende deze periode? Hadden zij het gevoel voldoende ondersteund te worden? Heeft dit volgens hen een blijvende impact op hun kind(eren)? Heeft dit volgens hen een blijvende impact op hun eigen veerkracht? Door de ervaringen uit de verschillende interviews te bundelen, hoop ik een beeld te kunnen schetsen van welke noden er aanwezig zijn en waar er in de toekomst op ingezet moet worden.”

Heb je interesse, neem dan contact op met Hanne via hanne.meirhaeghe@ugent.be of op +32471276692