Het schooljaar is nog maar pas gestart en we ontvangen als Steunpunt voor Inclusie veel signalen van ouders dat de start van het nieuw ondersteuningsmodel moeilijk loopt.

Om een zicht te krijgen op de opstart van dit nieuw ondersteuningsmodel hebben wij u, ouders van kinderen met een beperking die school lopen in het gewoon onderwijs, nodig.

We zouden het zeer erg op prijs stellen indien u even de tijd neemt om onze bevraging anoniem in te vullen.

We sluiten de bevraging af op 8 oktober 2017.

Alvast bedankt voor uw medewerking!