Skip directly to content

Laatste nieuws

Downpoli's

Mensen met downsyndroom hebben een verhoogde kans op specifieke gezondheidsproblemen. Een regelmatige screening en opvolging voor deze mogelijke problemen is bijgevolg noodzakelijk. Een goede lichamelijke conditie schept immers de beste voorwaarden voor een goede lichamelijke en mentale gezondheid, ook voor kinderen met downsyndroom.

In vier Nederlandstalige universitaire ziekenhuizen in België staat een team van gespecialiseerde artsen ter beschikking van kinderen en volwassenen met downsyndroom. Deze Downpoli’s bieden gespecialiseerde multidisciplinaire medische zorg en begeleiding aan. De resultaten worden, met het oog op een goede samenwerking, doorgegeven aan de behandelende huisarts of kinderarts. Onder de pagina contacten vind u alle gegevens van deze verschillende centra.