Skip directly to content

Laatste nieuws

Waar vind ik lesmateriaal rond diversiteit?

 

Werelddownsyndroomdag. Hét moment om op een ludieke manier met uw klas rond diversiteit te werken. We ondersteunen u alvast met dit didactische materiaal:

  • Lespakketten rond anders-zijn en inclusie:
    • Op de site van Grip vzw downloadt u concrete en ludieke lespakketten rond anders-zijn en inclusie.
  • Een wereld van verschil(len)
    • Met dit lessenpakket van Averbode werkt u actief rond inclusie in de klas, en leert u kinderen met diversiteit omgaan. Kinderen ervaren dat iedereen anders, uniek én oké is, en kijken verder dan het label van een handicap of leerstoornis.  
  • Weet jij wat het is om anders te zijn?
    •  Het Nederlandse lessenpakket biedt u instrumenten om uw leerlingen te doen omgaan met leeftijdsgenoten die een aandoening, handicap of leerstoornis hebben.

Wil u meer informatie over trisomie21? Surf even op onze site. Bel 0473 888 491, of mail info@downsyndroom.eu.