Skip directly to content

Laatste nieuws

Privacy Policy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Downsyndroom Vlaanderen verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. 
Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden. 

Downsyndroom Vlaanderen past de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe voor wat de behandeling van de persoonsgegevens betreft. De bezoeker kan op elk ogenblik vragen om de gegevens in te zien, te corrigeren of te schrappen door een e-mail te sturen naar Downsyndroom Vlaanderen.

De gegevens op deze website zijn informatief. Downsyndroom Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.