Skip directly to content

Laatste nieuws

Onderzoek naar de invloed van temperament en opvoeding op de ontwikkeling van jongeren met downsyndroom van 4 tot 16 jaar.

 

In Vlaanderen is downsyndroom steeds vaker het onderwerp van onderzoek.

Vanuit verschillende vakgroepen wordt aan Downsyndroom Vlaanderen gevraagd om deelnemers te zoeken voor bepaalde onderzoeken.

 

Over onderstaand onderzoek kon u al iets lezen in de Lentetripliek van Downsyndroom Vlaanderen.

Langs deze weg willen wij u ook nog eens vragen om wat van uw kostbare tijd vrij te maken voor het invullen van de vragenlijst.

Want een onderzoek kan pas slagen als onderzoekers over voldoende ingevulde antwoordenlijsten kunnen beschikken.

Die antwoorden vormen de basis voor hun studie.

 

Misschien vulde u de vragenlijst al in?

Dank daarvoor!

Misschien is uw zoon of dochter net te jong of te oud en kan u niet meedoen met deze studie.

Geeft u deze vragen dan door aan kennissen die ook een zoon of dochter (tussen 4 en 16 jaar) hebben met downsyndroom?

Of doet u dat zowiezo?

 

Hartelijk dank!!

Downsyndroom Vlaanderen

 

Beste ouders,

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan een online vragenlijstenonderzoek over de invloed van temperament en opvoeding op de ontwikkeling van jongeren  met Downsyndroom (van 4 tot 16 jaar).

 

Met deze studie zoeken we een antwoord op de volgende vragen:

 

1)      Een uniek temperament, net als iedereen?

In de populaire media wordt aan personen met Downsyndroom nog te vaak een stereotiepe persoonlijkheid toegeschreven. Met dit onderzoek willen we aantonen dat jongeren met Downsyndroom UNIEKE kinderen en jongeren zijn, die naast hun diagnose ook een UNIEK temperament hebben, net als iedereen.

 

2)      Hoe kunnen temperament en opvoeding helpen om de ontwikkeling van deze kinderen beter te begrijpen?

Omgaan met het unieke temperament van je kind is voor elke ouder een uitdaging. Als je kind Downsydroom heeft, vormt dit een extra uitdaging. Naast temperament, willen wij daarom ook de opvoeding van jongeren met Downsyndroom in kaart brengen. We willen daarbij ook nagaan hoe temperament een rol speelt in het gedrag van je kind en hoe je hier als ouder het beste kan op inspelen.

 

Dit onderzoek is wereldwijd de eerste studie die deze belangrijke vragen samen wil beantwoorden. Uw steun en bijdrage zijn voor dit onderzoek daarom zeer waardevol!

 

Wilt u deelnemen?

Stuur ons dan een mailtje (bvb. ‘Ik wil deelnemen’) naar temperamentonderzoek@gmail.com . U ontvangt dan een persoonlijke, unieke link naar ons online onderzoek waar u de vragenlijsten kan invullen.

 

Wilt u liever de vragenlijsten op papier invullen en terugsturen in een voorgefrankeerde enveloppe? Dat kan! Contacteer ons dan gerust via email (temperamentonderzoek@gmail.com) of telefoon (0485/10.43.02).

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen in ons onderzoek!

 

Dr. Sarah De Pauw

Joke De Smet

Eliene Wils

Lisa Dieleman

 

Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Universiteit Gent

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, België

temperamentonderzoek@gmail.com