Skip directly to content

Laatste nieuws

Symposium Downsyndroom 19 en 20 maart 2014

"Ontwikkelingsondersteuning van kinderen en volwassenen met downsyndroom".

 

In samenwerking met de Belgische Vereniging van Kinderartsen wordt op 19 maart een tweede conferentie gehouden van de Belgische down-poliklinieken en ouderverenigingen. Dit in navolging van de Staten-Generaal in 2013, waar de behoeften en obstakels in kaart zijn gebracht, die personen met downsyndroom ondervinden om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving, en een zo kwaliteitsvol mogelijk leven te leiden. Na deze Staten-Generaal werd afgesproken om in een aantal werkgroepen allerlei initiatieven te stimuleren en de vorderingen jaarlijks te bekijken. Dit jaar wordt het volgende thema in de kijker gezet:  "ontwikkelingsstimulering en evaluatie, en preventie van cognitieve achteruitgang".

Dit symposium is bedoeld voor iedereen die professioneel, of als ouder of begeleider betrokken is bij kinderen, adolescenten en volwassenen met downsyndroom.

Voor meer informatie en inschrijving gaat u naar: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/handicapstudies/navorming/congressen-en-symposia/congres/inschrijvingsformuli/

Reageer op dit artikel