Skip directly to content

Laatste nieuws

Kleuters met downsyndroom in het gewone onderwijs

De werkgroep: "kleuters met downsyndroom in het gewone onderwijs" zou graag opnieuw te weten willen komen hoeveel kleuters met downsyndroom in Vlaanderen naar een gewone school gaan.
Kan je ons helpen door onderstaande vragen te beantwoorden en de antwoorden
voor 20 januari te sturen naar: mieke@downsyndroom.eu?
Wil je, als je andere ouders van kleuters met downsyndroom kent, hen deze vragenlijst bezorgen?

Namens de werkgroep hartelijk dank!


initialen van uw kleuter:
provincie waar uw kleuter woont:
geboortejaar van uw kleuter:
klas:
net van de school (vrij, GO!, steden en gemeenten, ander)
ondersteuning: ja / nee
hoe heet die ondersteuning: GON / ION
hoeveel uur/week:
vanuit welke school?
net van de ondersteunende school
werd er een verslag gemaakt?:
was er een verslag nodig om ondersteuning te krijgen?

Als je je verhaal wil delen met ons, dan kan dat uiteraard ook.