Skip directly to content

Laatste nieuws

Deelnemers scriptie rond begeleiding na prenatale testen gezocht

Mama Sandra schreef het mooi in het coververhaal over Olivia in Tripliek: "Toen er een verdikte nekplooi te zien was op de 12-wekenecho somde de gynaecoloog de voor- en nadelen op van alle mogelijke testen.
Medeleven kregen we niet. Ze was er vooral mee bezig dat zij de afwijkende waarde ontdekt had. Dat ze dus gedaan had waarvoor ze gestudeerd had.”

Herkenbaar voor vele gezinnen die na één of andere prenatale test geconfronteerd worden met het feit dat er een kindje op komst is met één of andere beperking.
De opvolging in het ziekenhuis komt nogal dikwijls eens neer op puur medische feiten.

Heeft u ook zo een ervaring? Of misschien wel een betere?
Wilt u meehelpen om daar in de toekomst misschien iets aan te doen?
Studente Nikita Gevaert maakt haar scriptie rond ‘informatie en begeleiding in de prenatale fase’.
In een drietal gesprekken probeert ze te peilen naar jullie ervaringen en verwachtingen (anoniem meewerken kan zeker).

Meer info vind je hier