Skip directly to content

Laatste nieuws

Literatuur

Onderwijs & inclusie

In beeld

Wuyts, Ben & Geert, Andries, “in beeld”, SIG, Destelbergen, ISBN 978-90-5873-000-8.

Het is belangrijk om mensen met verschillende handicaps in het dagelijks leven te willen ontmoeten, met hen te willen praten en met hen te willen samenwerken. Dit boek en bijbehorende dvd gaan uitgebreid in op dit thema en laten zowel mensen met een handicap als hun ouders en academici aan het woord komen tijdens ronde tafelgesprekken met als leidraad een aantal inspirerende teksten van Ben Wuyts.

Een bank vooruit - Starterspakket inclusief onderwijs

Van De Putte I., De Schauwer E., Quataert B., Joos K., Vandekinderen C. (2008), “Een bank vooruit - Starterspakket inclusief onderwijs”, Gezin en Handicap i.s.m. ‘Ouders voor Inclusie’ en Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent, ISBN 978-90-8128-622-0.

Vele gezinnen en scholen maken van inclusief onderwijs een realiteit, ook al is er vanuit het beleid weinig ondersteuning. Ouders moeten op zoek gaan naar bereidwillige scholen, opboksen tegen vooroordelen en onbegrip van anderen, ondersteuning zoeken,…

Leerkrachten gaan aan de slag met weinig ondersteuning , zoeken informatie, bedenken creatieve oplossingen… Kiezen voor inclusief onderwijs is zeker niet de gemakkelijkste weg.

In deze brochure wordt een aanzet gegeven om de deskundigheid rond inclusief onderwijs te bundelen. Ervaringen van ouders, leerkrachten, ondersteuners,… werden op papier gezet. Het is geen receptenboek waarin u alle antwoorden vindt, want elke situatie is anders.

Iedereen is anders

Terlouw, S. (2006) “Iedereen is anders”, Zorn Uitgeverij, Leiden (NL).

Brochure over leerlingen met downsyndroom. Kinderen met downsyndroom zijn eerst en vooral gewoon kinderen. Ze hebben dezelfde gevoelens en behoeften als hun leeftijdgenoten. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Wat is downsyndroom? En hoe kunnen leerlingen het beste omgaan met leeftijdgenoten die downsyndroom hebben? Waar moeten zij rekening mee houden?

Deze folder is opgenomen in het welkomstpakket en kan ook besteld worden in onze webshop.

Leren lezen om te leren praten

Stichting Downsyndroom (2002) “Leren lezen om te leren praten”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen (NL), cd-rom.

Deze cd-rom staat boordevol uitleg en praktische suggesties om kinderen die moeilijk leren praten al in de voorschoolse jaren, thuis, te leren lezen. Zo worden kinderen al in de peuter- en kleutertijd effectief geholpen om te leren lezen, waardoor ook praten beter gaat.

Te bestellen in onze webshop.

Weet jij wat het is om anders te zijn

Sabin Ellen (2007), “Weet jij wat het is om anders te zijn”, Pica, Huizen (NL), ISBN 9789077671214, 60 blz.

Voor kinderen vanaf 7 jaar.

Dit doe-boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 7 jaar die een klasgenoot, vriendje, broertje of zusje hebben met een handicap of leerstoornis. Op een speelse manier krijgt de jonge lezer zo begrip en respect voor kinderen die een beetje anders zijn, waarbij acceptatie van en rekening houden met deze kinderen de belangrijkste doelstellingen zijn. Aan bod komen onder meer: ADHD, downsyndroom, autisme, astma en dyslexie. Het boek is uitermate geschikt voor klassikaal gebruik, maar kan ook samen met de ouder/verzorger worden gelezen.

Inclusief onderwijs in de praktijk

Mortier, K., De Schauwer, E., Van de Putte, I., Van Hove, G. (2010), “Inclusief onderwijs in de praktijk”, Garant, Antwerpen, ISBN 978-90-441-2532-0

Het begrip inclusie heeft in onderwijskringen al heel wat stof doen opwaaien. Dit boek wil het heikele onderwerp van de ideologische discussie tillen naar het beantwoorden van de hoe-vraag. Het is gebaseerd op het onderzoek: 'Inclusief onderwijs in Vlaanderen over kritische processen voor goed inclusiepraktijk'.

Eerst wordt een definitie en een kader geschetst waarin inclusief onderwijs kan worden gesitueerd. Hierbij worden een aantal aandachtspunten meegegeven ten behoeve van docenten die dit materiaal in een opleiding willen gebruiken. Daarna volgen negen hoofdstukken waarin telkens een kritische factor wordt uitgewerkt en geïllustreerd vanuit een casus in het kleuter, lager en secundair onderwijs.

Hieruit blijkt dat de doembeelden die over inclusie de ronde doen, echt geen werkelijkheid hoeven te zijn. Aan het einde van elk hoofdstuk zetten een aantal reflectievragen aan tot analyse van het eigen kijken en handelen en tot het zoeken van mogelijkheden binnen concrete en unieke klassituaties.

Wie zich in de praktijk van inclusief onderwijs wil verdiepen, vindt in dit boek de nodige informatie.

Papa, wat is een handicap?

Mertens, Pierre, “Papa, wat is een handicap?”, uitgeverij Vrijdag, Antwerpen, 64 blz. ISBN 978-94-6001-043-9.

De schrijver heeft honderden mensen met een handicap ontmoet en met hen samengewerkt. ‘Anders zijn’ schept een afstand omdat mensen ongemakkelijk worden van alles wat van hen verschilt. Daardoor worden mensen met een handicap onnodig uitgesloten. Met dit boekje wil hij daaraan wat doen. Dit boekje is het gevolg van de onuitputtelijke vragen van het zoontje van Mertens, in begrijpelijke taal geeft hij antwoorden.

Te bestellen via www.uitgeverijvrijdag.be.

Wat vraag ik aan mijn kind? 7 denkstappen om een probleem op te lossen. Een werkboek voor ouders, leerkrachten en therapeuten

Janssens Albert, “Wat vraag ik aan mijn kind?" denkstappen om een probleem op te lossen. Een werkboek voor ouders, leerkrachten en therapeuten”, Acco, Leuven, 114 blz. ISBN 978-90-334-6616-8

Elke dag wordt een kind thuis, op school of waar ook voor problemen gesteld die het moet oplossen. Meestal lukt dit wel, soms ook niet. De volwassene begrijpt niet altijd waarom het fout loopt. Al te vaak is de reden hiervoor dat die volwassene zelf onvoldoende inzicht heeft in de cognitieve voorwaarden die de taak vereist om tot een goed einde te brengen. Vertrekkende vanuit Feuerstein’s theorie over cognitieve functies werkt de auteur 7 denkstappen uit die leiden tot het oplossen van problemen. De zevende stap zorgt ervoor dat de leerervaring ook een kans krijgt om verankerd te worden.

Te bestellen via www.cesmoo.be.

Anders dan anderen

Janssen, Kolet (2003), “Anders dan anderen”, Zonneland nummer 36 - 2003, Averbode, 16 blz. In dit speciale themanummer van Zonneland vindt u alles over kinderen met downsyndroom. Wat er zoal aan bod komt:

Ellen en Mattias: een aangrijpend verhaal waarin Ellen, haar broertje Mattias volgt, die voor het eerst naar de gewone school gaat. Mattias heeft downsyndroom en dat heeft zo zijn gevolgen.

Zoveel vragen: leerlingen krijgen antwoord op al hun vragen omtrent het syndroom van Down.

De dokter komt in de klas: de vragen met een meer medische inslag worden hierin beantwoord.

Op bezoek bij Hanne en Silke: Silke is twaalf en heeft downsyndroom, haar zusje Hanne is tien.

Heel wat te doen: allerlei initiatieven en projecten rond mensen met een mentale handicap.

Aan jou: enkele doe-opdrachten.

Frekie: het treffend gedicht van Willem Wilmink.

Zonneland wordt speciaal geschreven voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. De informatie gegeven in dit themanummer sluit prima aan bij hun beleveniswereld en is goed te gebruiken bij het maken van een werkstukje of een spreekbeurt. U kunt ‘Anders dan anderen’ ook goed (samen) lezen of voorlezen als er in de buurt, de vriendenkring of uw eigen gezin een kindje wordt geboren met het syndroom van Down. In duidelijk, goed verstaanbare taal wordt er gesproken over feiten, gevoelens en emoties.

Te bestellen in onze webshop.

Roel eet zand

Gys, Griet en Swannet Ruben (2004), “Roel eet zand”, Ouders voor Inclusie, Gent, 11 blz.

Griet Gys studeerde aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de UG, en koos voor een praktijkgerichte scriptie: een kinderboek rond handicap. Met de steun van het Sinterklaasfonds komt dit verhaal nu terecht waar het moet zijn: bij kleuters thuis of op school, in de opleiding kleuteronderwijs, in de bibliotheek,… Het is de droom van iedereen die aan dit boek heeft meegewerkt dat het zou worden gebruikt om concreet rond het thema inclusie te werken. Zeker wanneer een kind met een handicap of beperking, tot de klasgroep behoort, is dit verhaal van Roel een aanzet om de situatie van de kleuter ter sprake te brengen.

Te bestellen via www.oudersvoorinclusie.be.

Sociale integratie gaat niet vanzelf

Graaf, Gert. W. de (1999), “Sociale integratie gaat niet vanzelf”, losse bijlage bij "Down + Up" nr. 48, 48 blz.

Een zeer uitgebreid literatuuronderzoek met aanbevelingen voor gerichte interventies bij kinderen met downsyndroom.

Niet meer te bestellen via Downsyndroom Vlaanderen, nog wel in voorraad bij Stichting Downsyndroom in Nederland.

Leren samen leven

Graaf, Gert W. de (2002), “Leren samen leven”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen (NL), 36 blz.

Brochure met 101 tips voor het bevorderen van de sociale integratie van kinderen met downsyndroom. De samensteller van deze brochure zet alle denkbare aspecten van sociale integratie overzichtelijk bijeen.

Te bestellen in onze webshop.

Een wereld van verschil

Graaf, Gert. W. de (2001), “Een wereld van verschil”, Special van "Down + Up" nr. 48, 48 blz.

Een zeer uitgebreid veldonderzoek naar de praktijk van interventies gericht op de sociale integratie van basisschoolleerlingen met downsyndroom in Nederland. Een onderzoek naar de praktijk.

Te bestellen in onze webshop.

Leidraad voor de onderwijskundige begeleiding van leerlingen met Downsyndroom

Graaf, E. de (Red.) (2009), “Leidraad voor de onderwijskundige begeleiding van leerlingen met Downsyndroom”, 44 blz.

"Draaiboek" voor een optimale weg van individuele kinderen met downsyndroom naar en door het (Nederlands) onderwijstraject. Er is veel aandacht voor downsyndroom en de keuze voor regulier onderwijs.

Te bestellen in onze webshop.

Down ahead

Erasmus Universiteit Rotterdam (2002), “Down ahead”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen (NL), dvd.

Deze dvd is bedoeld om een breed publiek van ouders en begeleiders van kinderen met downsyndroom, leerkrachten en directie in het basis- en vervolgonderwijs en beleidsmakers een beter inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van scholieren met downsyndroom in het reguliere vervolgonderwijs.

In deze (Nederlandse) film staat de individuele integratie van vier leerlingen in het middelbaar onderwijs centraal. Het proces wordt gevolgd vanaf de aanmelding tot aan het, via stages, voorbereiden van deze leerlingen op geïntegreerd werk in de maatschappij.

Te bestellen in onze webshop.

Naar de gewone kleuterschool

De Tandem, (2002), “Naar de gewone kleuterschool”, Garant, Leuven, ISBN 90-441-1236-8 (de volledige reeks).

Naar de gewone kleuterschool omvat drie delen:

Het eerste deel ‘Als kiezen minder vanzelfsprekend wordt’, belicht hoe ouders en scholen beslissen om dit kind al dan niet naar een gewone kleuterschool te laten gaan.

(ISBN 90-441-1237-6). 68blz.

Het tweede deel, ‘Begeleiding bij integratie en inclusie’gaat in op de begeleiding die kleuterleidsters verdienen als ze deze kleuter in hun klasgroep hebben.

(ISBN 90-441-1238-4). 100blz.

Het derde luik, ‘Praktische tips voor integratie en inclusie’, brengt suggesties voor de dagelijkse praktijk van gewoon kleuteronderwijs op maat van een kleuter met een verstandelijke handicap.

(ISBN 90-441-1239-2). 99blz.

Voorbij de vraagtekens ?!

De Schauwer Elisabeth, Vandekinderen Caroline en Van de Putte Inge (2011), “Voorbij de vraagtekens ?!”, Garant, Antwerpen, ISBN 978-90-441-2238-1, 130 blz.

Leraar zijn is een belangrijke, spannende en veeleisende opdracht. Daarbij wordt de leraar telkens voor nieuwe uitdagingen en eisen gesteld. Het opvangen van een divers publiek aan leerlingen binnen het gewoon onderwijs is daar één van. Dit boek brengt, op basis van interviews, verhalen van leraren die inclusie hebben zien/doen werken. Zeventien leraren uit kleuter-, lager- en secundair onderwijs vertellen over hun klaspraktijk.

De terugkerende thema's, gemeenschappelijke patronen en sleutelmomenten uit deze verhalen worden vervolgens nader bekeken. De auteurs gaan dieper in op de komst van het kind op school, de onzekerheden van leraren, de participatie binnen de klas, de sociale relaties, communicatie en teamwerking en de rol van ondersteuning. Dit boek richt zich tot iedereen die begaan is met inclusief onderwijs : leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directie, ouders, Gon en Ion- begeleiders, therapeuten, ondersteuners,...

Onderwijskundige behoeften van kinderen met Down syndroom; een handboek voor leerkrachten

Bird, G. en Buckley, S. (1997), “Onderwijskundige behoeften van kinderen met Down syndroom; een handboek voor leerkrachten”; V&V-Producties, Amersfoort, 128 blz., ISBN 90-75704-127

Dit boek is het antwoord op de steeds toenemende vraag naar praktische informatie vanuit Nederlandse scholen. Rijk geïllustreerd.

Te bestellen in onze webshop.

Settling Down

Beijderwellen Wim en de Graaf Gert, (2007), “Settling Down”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen (NL), dvd.

"Settling Down" is gemaakt in opdracht van de Stichting Downsyndroom (SDS). Met deze video over jong-volwassenen met Downsyndroom op de drempel van zelfstandig wonen wil de SDS een breed publiek van ouders, professionele begeleiders, zorgaanbieders en beleidsmakers een beter inzicht verschaffen in deze thematiek.

Te bestellen in onze webshop.

Get Down on It

Beijderwellen Wim en de Graaf Gert (2000), “Get Down on It”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen (NL), dvd.

Deze (Nederlandse) film is bedoeld om een breed publiek van ouders en begeleiders van kinderen en jong volwassenen met downsyndroom én (toekomstige) collega’s, werkgevers en beleidsmakers een beter inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van mensen met downsyndroom op de werkvloer.

Te bestellen in onze webshop.

Down to Earth

Beijderwellen, W. en Graaf, G. W. de (1998), “Down to Earth”, Stichting Down's Syndroom, Wanneperveen, 25 minuten.

In het voorjaar van 1998 is er in opdracht van de SDS een dvd gemaakt die bedoeld is om beelden te laten zien van Nederlandse kinderen met downsyndroom op een reguliere Nederlandse basisschool. Hij kan uitstekend worden gebruikt als leidraad bij eerste contacten tussen ouders en scholen en ouders, afzonderlijke leerkrachten of hele teams en beleidsmakers te informeren.

Te bestellen in onze webshop.