Skip directly to content

Laatste nieuws

Seminarie Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: doorwerking in de verschillende rechtstakken. Nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven?

13 februari 2014 13:30 tot 17:00
Tiensestraat 41 te Leuven
Doelgroep: 
Geïnteresseerden
Organisatie: 
Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies
Contact: 

Dit seminarie zal de juridische ontwikkelingen bestuderen in Vlaanderen volgend op de ratificatie van het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Na een algemene inleiding, zal er worden stilgestaan bij de doorwerking van dit Verdrag in twee rechtstakken : het sociaal recht en het onderwijsrecht. Academici en mensen uit de praktijk zullen in panels met elkaar in debat gaan. Tenslotte zullen de slotbeschouwingen een toekomstperspectief bieden over vorming en beleid.