Skip directly to content

Laatste nieuws

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF) EN GEBRUIKERSRADEN

15 november 2018 19:30
Hasselt
Doelgroep: 
Iedereen
Organisatie: 
Gezin en Handicap

De voorbije maanden werd er door de vergunde zorgaanbieders heel hard gewerkt om de overgang naar de PersoonsVolgende Financiering te realiseren. Het opstellen en het onderhandelen over een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst was een hele klus. Tegen 2020 moeten vergunde zorgaanbieders ook evolueren van een systeem van dagprijzen en gewaarborgd zakgeld naar een systeem waar mensen met hun eigen inkomen zelf hun woon- en leefkosten betalen. Hoe loopt de transitie naar PersoonsVolgende Financiering bij jou? Waar ervaar je nog knelpunten? Onzekerheden? Wordt de gebruikersraad intensief betrokken bij het onderhandelen over billijke woon- en leefkosten?