Skip directly to content

Laatste nieuws

Info-avond: Om en rond prenatale diagnostiek

12 maart 2014 19:30
Leuven
Doelgroep: 
Belangstellenden
Organisatie: 
Gezin en Handicap vzw

Prenatale testen bieden enerzijds aan de meeste toekomstige ouders een gevoel van geruststelling. Anderzijds worden sommige ouders wel voor verscheurende keuzes gesteld. Want stel dat er iets aan de hand is met het kindje dat je verwacht.... Je staat dan voor een T-splitsing, rechtdoor kan niet meer. Je moet als toekomstige ouders een keuze maken, soms op korte termijn. 

Welke informatie kan je uit prenatale testen halen? Welke niet?

Wat als er uit deze testen blijkt dat er iets aan de hand is?

Wie kan je ondersteunen bij het nemen van een beslissing?

Gezin en Handicap en KVG willen, in samenwerking met Fara, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, mensen uitnodigen om eens stil te staan bij deze materie en hen, zonder stelling in te nemen, informeren over prenatale testen en de informatie over handicaps of afwijkingen die ze opleveren, over argumenten die kunnen meespelen bij het maken van een keuze, over de gevolgen van een gemaakte keuze, .... Daarnaast biedt de getuigenis van een ouder die voor de keuze stond jonge mensen en mensen die in contact komen met personen die voor deze keuze staan/stonden (vroedvrouwen, artsen, sociaal werkers, ...) een unieke kans om zich in te leven in hun situatie.